Το πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας» με μια ματιά

Μαθήματα υγείας που σώζουν ζωές!

Η συμβίωση με τα παιδιά συχνά μας φέρνει αντιμέτωπους με απρόβλεπτες καταστάσεις. Τα μικροατυχήματα στην καθημερινότητα είναι στην πρώτη γραμμή και η ανάγκη γνώσεων και άμεσης παροχής πρώτης βοήθειας από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε κάθε περίπτωση, είναι επιβεβλημένη. Με το πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας» η ΕΝΕ έρχεται να καλύψει τις βασικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, των γονέων αλλά και των ίδιων των μαθητών ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε τυχόν ατυχήματα στο σχολικό περιβάλλον ή και στο χώρο ζωής τους και να τους οπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις διασφαλίζοντας την υγεία των μαθητών.

Το έργο θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας με μακρόχρονη εργασιακή και εκπαιδευτική εμπειρία, σε 200 τουλάχιστον δημοτικά σχολεία 23 Δήμων, με έμφαση κυρίως στις περιοχές της Δυτικής Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Δυτικής Θεσσαλονίκης, περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση.

…και οι πρώτες βοήθειες γίνονται παιχνίδι

Το πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας» και η παρέμβαση στα σχολεία που το συνοδεύει στοχεύει κυρίως:

  • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων με την απόκτηση Βασικών γνώσεων για Πρώτες Βοήθειες
  • στην αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων
  • στην ορθή επέμβαση, εάν χρειασθεί, μέχρι την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας.
  • στην προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής ευεξίας των παιδιών
  • στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας
  • την ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων των παιδιών μέσα από τη συλλογική δράση για την αναβάθμιση του κοινωνικού περιβάλλοντος τους.

Ειδικότερα για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών και των μαθητριών των δύο μεγαλύτερων τάξεων του δημοτικού, θα γίνει με τη μέθοδο της βιωματικής εκπαίδευσης, με τη χρήση εποπτικού υλικού και κυρίως παιχνίδια.