Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διοργανώνει την Απολογιστική Ημερίδα με θέμα: «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας», την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 15:30 στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Ε. Σ.Δ.Υ (Λ. Αλεξάνδρας 196), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)», κωδικός MIS 430671 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους.

Κύριος στόχος της Ημερίδας είναι να ενημερώσει λεπτομερώς τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα του έργου «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας» αλλά και για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εν λόγω πρωτοβουλίας. Αποσκοπεί επίσης στο να αναδείξει τη σημαντικότητα του έργου, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην ικανοποίηση τόσο της Εκπαιδευτικής, όσο και της Νοσηλευτικής Κοινότητας.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι Ακαδημαϊκοί προερχόμενοι από το χώρο της Υγείας και το χώρο της Εκπαίδευσης. Επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα θα αναδείξουν μέσα από την εμπειρία τους τη συνεισφορά της νοσηλευτικής επιστήμης στο γενικό σύνολο, ενώ οι ομιλητές από το χώρο της εκπαίδευσης θα αποτυπώσουν τη συμβολή του έργου στον εμπλουτισμό του συμβατικού σχολικού προγράμματος μέσα από την απόκτηση χρήσιμων κοινωνικών δεξιοτήτων και γενικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το διαδικτυακό ιστότοπο της Ε.Ν.Ε. (www.enne.gr ) και την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.schoolhealth.gr).

Η πρόσκληση για την ημερίδα

 

Το πρόγραμμα της απολογιστικής ημερίδας

 

Από τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα Σχολεία

Από τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα Σχολεία