Το Τηλεοπτικό Κοινωνικό Μήνυμα για το πρόγραμμα «Αγωγή Υγείας μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας» από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος.