Οι παρεμβάσεις εκπαίδευσης των μαθητών και των ενηλίκων, στα πλαίσια του προγράμματος «Αγωγή Υγεία μέσω του Σχολείου, της Οικογένειας, της Κοινότητας» της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, ξεκίνησαν τον προηγούμενο μήνα. Στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας, σε θέματα που αφορούν την Αγωγή Υγείας στα σχολεία, βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν τα ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δημοτικά σχολεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης το Νοέμβριο του 2014. 

 

Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος Αγωγής Υγείας στα Σχολεία της Αττικής - Νοέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Προγράμματος Αγωγής Υγείας στα Σχολεία της Θεσσαλονίκης - Νοέμβριος 2014